text

We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

вторник, 31 юли 2012 г.

30.07.2012г.

Съобщение от Галактическата Федерация от Светлина 7/30/12 'Победено време'

В хармония ние ще устоим на всякакви предизвикателства, поставени пред нас, защото заедно започваме обновяването на нашите връзки, нашето обединяване, нашите взаимоотношения, нашата любов и служене един на друг, на тази вселена и на нашия Създател, Създателят на всички неща, на които ние се радваме, които ние обичаме, които ние лелеем, които ние съхраняваме в нашата памет, които са ни донесли щастие, удоволствие и понякога дори болка, защото всички наши преживявания са ни довели по-близо до единението на всичко това в тази вселена, по-близо един до друг, по-близо до нашето висше себе (аз) и по-близо до нашия Създател, който е започнал всичко това за нас, да се радваме, да учим, да растем, да преживеем съществуването, да преживеем живот тук, в тази великолепна вселена. 
Сега е време да започнем следващите стъпки в нашето съвместно пътешествие, стъпки, които ще ви доведат в изцяло нов свят, изцяло нова вселена, защото вие ще оставите зад вас всичко, което сте дошли да познаете като ваша реалност, защото нищо няма да бъде същото за вас веднъж, щом прекрачите отвъд тази врата в близките дни, дни, които приближават много бързо, защото времето е забързано. Можете ли да усетите това, обични? Можете ли да усетите, че времето се сгъва върху себе си, че става безсилно срещу вас и вашата воля? Времето изчезва, изпарява се, изгубва се и много скоро за вас няма да има значение, защото времето ще е свършило, ако искате, и вие ще се намерите изплували в по-“безвремево“ състояние на съществуване. Това е, което трябва да очаквате с нетърпение, и ние ви предлагаме да не броите минутите, дните и часовете докато всичко това започне за вас, защото, когато го правите ви давате сила на времето, давате на времето власт, давате на времето да ви завладее. Вие давате на времето право, което то естествено не притежава, защото времето не е управител, не е господар, цар, Бог, Създател. Времето е абстрацкия, един аспект, продукт на вас и на нашето творение.

Ние, съществата, които населяваме тази чудесна вселена, създадохме времето, за да можем да направим опит с него, за да преживеем по-добре и да разберем нашата вселена, нас самите и един друг. Това е всичко, което времето е, но също така то е не по-малко от това. Ние ви казваме да не правите времето нещо повече от това, което то е. Дори за момент не вярвайте, че не можете да победите времето, защото времето е вече победено, защото ние сме го създали и никога не сме му давали сили над нас по никакъв начин, защото това никога не е било част от нашия сън (нашата мечта) и нашето видение за това отделно създание. Освобождавайки оковоите на времето ще бъде изключително освобождаващо за вас, защото вие няма да остарявате, както става сега, няма да се уморявате, както може би сатва сега, няма никога да имате краен срок, от което страдате сега, макар че ще виостанат следи, напомнящи ви това, което сега познавате като време, желаем да бъдем ясни относно това.

Това не е като да излезете в пълна пустота, празнота, където няма неща за правене и време и място, където да бъдат правени, със сигурност има. Винаги ще има времена, дати и места, до които да се пътува, което ще отнема известно време. Не искаме да ни разберете неправилно, когато казваме, че времето ще се промени за вас, защото времето ще продължи да съществува, просто тези правила, тези параметри, тези закони, които управляват времето, ще се променят за вас. Разбирате ли това, обични? Разбирате ли, че винаги ще има известни аспекти на време, известни сили на време, известни случаи на време. Винаги ще съществува концепцията, която то е, то е просто концепция само по себе си, която ще преживее метаморфоза за вас, защото вие излизате от ниските размерности и влизате в по-високите над вас, ако искате, макар, че размерностите не са подредени една върху друга, те са по-скоро една в друга, ако можете да си го представите по този начин.

Ние бихме искали да обсъдим с вас какво ще правите през повечето от времето си след като веднъж излезете от живота, който познавате така добре. Ново начало за много от вас може да бъде, доста разтърсващо по някакъв начин, умерено шокиращо, дори бихме казали, за някои от вас, защото свършването на старите начини и започването на нови винаги е предизвикателство, към което трябва да се отнесем сериозно. Ние желаем за вас, обични, които следите нашите съобщения, да помислите как желаете да се сбогувате с толкова много, към което толкова много сте привикнали. Ще бъдете ли в състояние да направите тази промяна гладко или ще изпитате някои разтърсвания във вашия свят, намирайки го за трудно да освободите толкова много от познатото ви? Ние ще бъдем тук за вас, предлагайки ви нашето напътствие и съвети за тези от вас, които може да намерят това преминаване малко предизвикателно и могат да се възползват от помощта на онези, които са го минали по-рано и са преживели точно това, което предстои сега на вас, не веднъж, а дори много пъти преди.

Макар, че това ще бъде славно преживяване за вас, действително преживяване (опит), приключенско и вълнуващо преживяване, то ще бъде също така и ново, странно и мистериозно и понякога предиззвикателно преживяване за много от вас. Ние ви желаем най-доброто, за което можете да се подготвите, защото това ще бъде огромна промяна за вас. То няма да бъде фина промяна в никакъв смисъл, защото много от това, което вие познавате като норма (правило, стандарт) ще се разпръсне, правейки път на много нови неща, за които вие няма да си спомняте никак или съвсем малко. Виждате ли как това със сигурност ще бъде лек шок за някои? Ние със сигурност разбираме това и желаем, колкото ни е възможно, да минимизираме това, което би могло да бъде объркващо преживяване и да ви позволим да продължите във вашия нов живот колкото може по-плавно и стабилно.

За да направим това, усещаме, че е най-добре да опишем малко какво ще бъде за вас, когато излизате от тази реалност към новата, различната, по-високата, по-свободната, по-съществуващата и по-приключенската. Едно от нещата, които ще променяте, е принудата, която е била упражнявана върху вас тук, в това измерение, което сега вие наричате дом. Има толкова много ограничения върху вас: пари, възраст, здраве, пол, дискриминация, географски съображения, вашата работа, семейства. Всичко това са ограничения, дори може да се каже окови, въпреки, че ние рабираме как вие може да обичате областта, в която живеете, не това имаме пред вид. Това, което имаме пред вид, е, че вие имате привързаности към тези области от вашите животи, връзки, които не могат лесно да се срежат, позволявайки ви да бродите свободно където и да бихте пожелали да отидете и да правите, каквото бихте пожелали да правите. Това е един аспект от вашия живот, който със сигурност ще се промени за вас, веднъж да възлезете в по-високите области, вие няма повече да имате бреме, което да не можете да премахнете, за да ви позволи да се реете (извисявате) навсякъде, където бихте пожелали да бъдете, да видите, да преживеете.

Да, вярно е, че имате смейства от тази страна, както и хора, които ви обичат много, но вие нямате семейства в този смисъл, че вие трябва всеки ден да работите, за да ги поддържате или да стоите у дома да ги отглеждате или смесица от двете, защото това не е част от вашата нова реалност. Много от вас също ще намерят нови кариери, това също е вярно, но вие ще имате изобилно време, свобода и ресурси да пътувате навсякъде, където пожелаете и да правите всичко, което бихте пожелали да правите, защото няма да бъдете обвързани с работа (длъжност), която командва толкова много от вашия живот сега.

Това са някои от съображенията, за които бихме желали да помислите днес, защото, макар, че много виждат като благословение да могат да срежат връзки с много от тези неща, които обсъждахме, вие може да се изненадате, че много от вас ще намерят освобождаването от всички тези неща или някои от тези неща за голямо предизвикателство, защото никога не са знаели истинската свобода от тези аспекти от техния живот, които са изисквали толкова много от тяхното време, енергия, фокусиране и ресурси. Бихме искали вие да помислите за това днес и да помислите как ще се чувствате и как ще се справите емоционално с това, когато връзките с всичко това може да ви държат долу днес, непозволявайки ви да преживеете това, което желаете да изпитате и да пътувате, където искате, бъдат развързани завинаги. Молим, помислете за това днес и се подгответе, защото, макар свободата да е радостно благословение и дар, тя може да бъде и предизвикателство за някои, когато този дар бъде отворен за първи път от еони или може би дори изобщо за първи път.

Ние сме вашите свободни братя и сестри от Галактическата Федераация от Светлина. Ние ви обичаме всички, обични.


Както е прието и предадено от Грег Джайлс
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Translator:Diana
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ASHTAR

2012