text

We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

понеделник, 23 юли 2012 г.

22.07.2012г.


Съобщение от Галактическата Федерация на


 Светлината 7/22/12 „Проектът морска дига“


 Има неща за инсталиране във вашия свят, които трябва да бъдат оправени преди вашите хора да могат да влязат в по-високите сфери на тази вселена чрез вашето възнесение, което ние виждаме като гладко и според вселенския предварително замислен план разкриване (изпарение). Бихме искали да започнем с тези много и различни проекти с вас в съвсем близките дни, защото чувстваме, че тези неща са належащи и скоро трябва да им се обърне внимание. Някои от тези проекти ние сме обсъждали с вас, но никога продължително, днес бихме искали да разгледаме по-надълбоко за какво говорим във връзка с тези начинания.
Бихме искали да работим с вас за разрешаването на въпроса за вашите брегови линии в някои области, които са неизправни и не предлагат адекватна защита в случай дори на минимално покачване на морското равнище с няколко инча или, в някои случаи, няколко стъпки. Това няма да свърши работа, защото правилната защита на общности и градове по-подходящи са диги, които могат да устоят на голямо покачване на морското ниво, защото всички планети преживяват треперене и разместване на тектоничните плочи от време на време. Събитията, които предвиждаме в най-близко бъдеще при вас, само след месеци, са събития, които не са определено над или отвъд нормата на това, което много планети преживяват доста редовно. Вие сте били късметлии в близката си история, защото не сте преживявали голямо сеизмично събитие по никакъв начин, защото вашите тектонични плочи са се премествали само с по няколко сантиметра в най-екстремните движения.
Това, което предвиждаме през идващите няколко мессеца, е сравнително много по-големи размествания, които ще преместят тектоничните плочи една върху друга мнго повече, отколкото в близкото ви минало. Виждаме ги да се преместват повече от 10, 15, дори 20 стъпки, което може да причини треперене от областта на 8 до 10 по вашата скала на Рихтер, достигащи до 15 или 16 по същата скала. Осъзнавате ли колко големи са тези земетресенеия в сравнение с тези, с които сте свикнали, земетресения, които рядко надвишават 8 или 9 по скалата на Рихтер? Говорим за масови земетресения на вашата вътрешна земя, но ние не желаем да се плашите или да изпадате в състояние на паника, защото това е една от причините ние да сме тук. Ние сме тук да ви подпомогнем да преминете през това.

Със средствата на нашия опит, познания, мъдрост и нашата напреднала технология, ние можем да ви помагаме да устоите на силите на тези земетресения и да ви позволят да устоите дори на сеизмична дейност от по-големи мащаби. Това, което ние желаем да направим, е първо да изградим екип от доброволци от вашия свят, които желаят да ни помагат в този много важен проект, после бихме искали да да оценим вашите брегове, макар, че това би било обобщаване на работата, която вършим без ваша помощ от доста време. Бихме искали да направим окончателна оценка на това, какво е необходимо да се направи. Тогава бихме искали да започнем изграждане на диги високи и здрави, дълбоки и широки, в определени области из вашия свят, където чувстваме, че ще има повишаване нивото на морето поради тези земетресения, макар, че винаги имаме пред вид, че времевите линии са много изменчиви (флуидни) и предвиждания и пророчества се менят доста често, дори за период от само един ден.
Ние не желаем вие да сваляте гарда по никакъв начин и вярваме, че чрез нас, като споделяме тази информация за времевите линии с вас, вие ще вземете „виза“, както беше, и ще си намерите пътя си през времевите линии и около този евентуален проблем за вас, който може да бъде много сериозен в известни области. Ние желаем, вместо това, да се преборите с този проблем директно без да се боите от него, но чрез приемането му за много вероятна възможност и предприемането на съвсем реални мерки да го избегнете, да го спрете в зародиш чрез намиране на практично решение.

И така, какви са някои от решенията? Ние чувстваме, че е най-добре да действате чрез премахване, временно преместване, на някои поселения в света ви, които сега живеят в области, които ние чувстваме, че са твърде несигурни при покачване на морското ниво. Някои от тези области са били поразявани от повишаване на морското ниво в много случаи през вашата история и няма да е изненада за техните обитатели, че няколко инча или фута повече ще бъдат предизвикателство отвъд възможностите им да се справят. Една от тези области са ниските земи в северна Европа, както много от вас, които са учили география в училище, разбират, че са били изградени на земи, които са всъщност под текущото морско равнище на заобикалящите ги води. Няма да е нужно никакво повишаване нивото на водите, за да бъдат унищожени тези области, ако не беше построена изключително ефективна система от диги там. Тази система от диги е била много успешна в задържането на водата извън тези области и дори изпомпване на вода от тях, превръщайки ги в обитаеми. Проблемът сега е, че тези диги няма да устоят на покачването на морските нива, които предвиждаме за тези области и ние бихме искали да преместим тези хора временно докато усетим тази сеизмична дейност, която можете да очаквате, че преминава.
Взели сме си бележка, че информацията, която споделяме с вас, е доста предизвикателна за някои. Виждаме много да отричат това, виждаме много да поставят под въпрос нашата мотивация да споделяме тази информация с вас. Това по едно време ни озадачи, защото чувстваме, че сме изградили известно ниво на доверие с вас и не чувстваме това да твърде е отвъд вашата система от вярвания да очаквате известни покачвания в морското равнище, породени от сеизмична дейност, което много от вас, които четат вестници или гледат новините са си изградили в доста предвидима степен за последните няколко години. Човек може да изследва нивата на сеизмична активност във вашия свят и ще откриете, че тя се е увеличила в обсег, честота и сила стабилно и в до голяма степен предвидима степен през последните няколко години по цялата планета.
Част от тази сеизмична активност вече е породила повишаване на морското равнище, което много в повредило върешните зеии до фокуса на тези тресения. Една от тези области се намира в Япония, а друга в Южна Азия, което е друга област, за която сме загрижени и чувстваме, че и вие трябва сте загрижени за нея. Тази област в Южна Азия вече е страдала от големи повреди и загуби на живот в близката ви история и за вас да чувствате нашите съобщения като търговия със страх или опити да ви контролираме по какъвто и да е начин и да ви накараме чрез страх и заплашване да направите нещо, което вие не искасте да правите, ние чувстваме отвъд всякакво основание и много нелогично и доста нечестно, защото ние чувстваме, че сме не заслужили да изпитвате недоверие . Ние уважаваме и разбираме гледните точки на всяка личност и всеки колектив и всяко решение, което вие взимате, ние ще уважим. Само ви казваме сега, че нашата мотивация не е да дойдем тук да се борим с вас, ние сме дошли тук да ви помогнем и, когато казваме, че чувстваме нашата помощ много нужна за укрепване на вашите брегови линии в някои области на вашия свят, ние бихме очаквали вие най-малко да уважите нашата честност и да разберете, че ние имаме технологии, които ни позволяват да надникваме, ако искате, в бъдещите времеви линии и сме използвали тази технология доста често в тази определена област, както и в много други области, свързани с вашата планета.  

В прилагането на тази технология ние сме предвидили, че има много различни сценарии на предстоящите дни и също така много от тези сценарии включват повишаване на морското равнище в някои части на вашия свят. Ние виждаме възможните времеви линии за вас, където вашите хора ще излязат невредими, да го кажем така, през предстоящите дни, но тези времеви линии са частичка от времевите линии, които показват трудности през тези покачвания на морското ниво. Разбирате ли това? Разбирате ли законите на съдбата и вероятността тук и защо ви казваме, че е най-добре да започнем да работим с вас да поправим, изградим наново и дори да започнем да строим здрави диги в някои области по вашата планета? Ние не чувстваме, че това, което обсъждаме тук, е теория на конспирацията или отвъд системата на вашите вярвания, защото това е една област, с която много от вас би трабвало да са запознати, защото е имало земетресения и повишаване на морското ниво по планетата ви редовно, дори в близката ви история и проницателното око ще забележи, че тези сеизмични събития се увеличават със стабилно темпо докато вие се приближавате към финала на вашето преживяване чрез дуалност и ниските измерения.

Надяваме се, че сме били ясни днес и ще преглеждаме коментарите под това съобщение из вашите онлайн общности, за да преценим вашите отговори на нашата дискусия още веднъж относно тези възможности за покачване на морското равнище. Отново, ние почитаме и уважаваме вашите гледни точки по всяко време и молим, не позволявайте нашите чувства да убеждават вашите чувства по какъвто и да е начин. Молим, коментирайте свободно и честно и ни уведомете как се чувствате относно нашите предвиждания , че някои области във вашия свят може да преживеят повишаване на морското равнище и относно нашите предложения да ви помагаме при изграждането на здрави диги в някои секции от планетата ви. Това е всичко за днес. Благодарим во толкова много, обични, за отделеното време и ни беше приятно, както винаги, да говорим с вас.

Ние сме ваши проятели, ние сме ваши съюзници, ваши съекипници и ваши обични от по-високите сфери на съществуване. Ние сме Галактическа Федерация на Светлината.Както е прието и предадено от Грег Джайлс.

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/

Translator:Diana

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ASHTAR

2012