text

We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

петък, 1 юни 2012 г.

30.05.2012г.

Съобщение от командването Ащар 5/30/12
 
Ваша задача е, като работници на Светлината в областта, да направите всикчо, каквото можете, да се издигнете над, понякога, негативните и дори враждебна атмосфера, създадена чрез вашите социални мрежи в интернет. Не е ваша работа да се замесвате в спорове и дебати в личности, които все още не рабират и не практикуват по-положителен начин на общуване. Вие сте обучени и сте показали, че можете да игнорирате такива извъртания, нападки и опити да ви подмамят в спор. Вие сте показали колко добре можете да изпълнявате задълженията си да донасяте по-висши идеали и адекватно да изпълнявате задълженията си дори под огъня на привидно враждебни сили, които не и понякога не могат да видят по-голямата картина и да разберат важността на положителната комуникация, която довежда до напредък за всеки участник е тази дускусия.
 

Това, което се случва из вашите онлайн общности, често може да бъде описано като враждебни препирни между онези, които се опитват да покажат на другите по-висок вибрационен начин на живот и онези, които вече са разбрали адекватно тази концепция и разбират, че любовта е, която е мотивацията, която ви довежда до този разговор, на първо място. Ние виждаме много от вас, нашите отдадени работници на Светлината, които през цялото време остават фокусирани върху освобождаването, позитивни като отношение и отзвук, вашите виждания, когато се ангажирате в тези дискусии с другите, и ние виждаме и толкова високо оценяваме онези, които остават центрирани и балансирани и отклоняват всички опити да ви подмамят в
разгорещени спорове и остават професионалисти непрекъснато.
Ние виждаме само понякога онези от вас, които си позволяват да бъдат подмамени в разгорещени дебати и ние искаме само да ви предложим подкрепа и да ви кажем да помните вашето обучение и да помните, че много от вас много пъти по-рано са предприемали такива мисии и успешно са осуетявали всикчи опити да ви подмамят в разговори, които не са в състояние да произведат оложителни резултати, независимо какво предлагате. Напомняме на онези от вас, които са лично нападнати и е оскърбена тяхната почтеност, да изложите вашата причина да публикувате такова съдържание и за въвличането ви в спор и да продължите, да отминете нататък, непозволявайки си да бъдете повлечени надолу към тресавището на негативните вибрации. Ако можете да направите това, ще направите на себе си и на нашата мисия голяма услуга и ние, командването Аштар, горещо благодарим на всеки от вас за вашите огромни усилия да разпръснете вълна от вибрации от по-високо измерение по цялата планета, за да помогне да се отмият тъмните остатъци от многогодишна отрицателна буря.

Ние знаем, че вие можете да направите това и че затова сте тук. Ние имаме пълна увереност във вашите способности и само искаме да ви напомним днес да не си позволявате да бъдете изтеглени в спорове, които подхранват нуждата на някои да ангажират в конфронтации и дискусии. Това е навик за много личности в този свят. То е пристрастяване, необходимостта да се запълни празнотата, създадена от недостига на по-положителни отдушници на тяхната съзидателна и академична сила, която, в тези времена и частично, преобладава у някои от тези личности. След време каналите ще се отворят за тях и като пълноводни реки, течащи към морето, техните художествени и интелектуални стремежи ще разцъфтят и ще дадат като резултат изява на красиви цветове на съзидателен дар.


Това, което виждаме от нашата гледна точка, са великолепни букети от ярко оцветени цветя, разцъфващи навсякъде по вашата планета от семената, които толкова много от вашите красиви души са посели. Без вашата усилена работа и отдаденост, никоя от промените, планирани за този свят, не би била възможна.  Вие сте тези, на които трабва да се благодари за онова, което се разкрива тук и, макар че малцина разбират това и оценяват работата, която вършите, от нашата перспектива вие сте слънчевата светлина и дъжда за семената на възможността за този свят. Ние ви благодарим, ние високо ви оценяваме и ви каваме, че ще дойде ден, когато вашите самоличности ще станат известнии вашите огромни усилия да донесете на този свят любов и
светлина, мир и просперитет, хармония и баланс, ще бъдат известни и оценени от всички от този свят, които ще разберат, че даровете, на които се радвт са благословения, които са били възможни чрез вашите неуморни усилия и вашето постоянство да продължите пред лицето на такова бедствие.


Възвръщането на една планета към мир, просперитет и хармония никога не е лесно азначение. Има светове, които са потъвали в мрак за много еони така, че когато светлината започва да свети през някои коридори, обитателите им са шокирани като 'животно в светлината на фаровете', както вие казвате. Много не знаят какво да правят и много не могат лесно да асимилират тази информация, променяща живота, променяща съзнанието и реалността. Това е много важно за вас, да помните винаги, че много малко от тези светове, които ние осещаваме, за да им помогнем да напреднат, доколкото те желаят да напреднат, могат лесно да хванат тези концепции и да разберат, че те са за тяхното подобрение и повдигане. Много от тези същества от аветовете, които посещаваме, реагират негативно и реагират с враждебност на редставянето на тези нови идеи и концепции. Нищо различно, както много от вас ще осъзнаят, тук във вашия свят.


Много от вас се сблъскват със същите пречки и враждебност, само под формата на различни лица и различни имена, но продуктът е същият и продуктът е съставен от страх и объркване, несигурност и неудобство. Ние желаем винаги да процедираме гладко и бавно, внимателно и нежно, когато представяме различен начин за техните общества и живот. Ние трябва да стъпваме много леко, тъй като много от съществата, с които имаме работа, имат нежна психика и емоционална и ментална конструкция. Въпреки, че всички сме братя и всички сме сестри, не всички същества са като вас. Не всикчи същества са направени от това, от което сте вие, не всикчи същества са преживели, каквото вие сте били благословени да преживеете, което ви е
направило тези, които сте днес.


Било е време, вероятно много отдавна, когато вие също сте били изложени на концепции, променящи живота и реалността и вероятно вие също сте реагирали по подобен начин, както някои реагират на вашето вдъхновение от тези нови идеи днес. Ние ви молим винаги да помните и това вероятно ще ви награди с повишено търпение и толерантност към онези, които ви порицават в различни форми на вербални препирни и подигравки към вашата чест и
почтеност. Ние ви молим да помните кои сте вие и какво е това, което вие представяте и да продължавате да бъдете греещ пример за онези светове, на които ние предлагаме нашите дарове на любов и служене.

Ние ви обичаме и казваме на всеки от вас, че вие изпълнявате задълженията си на изключително ниво и да ви кажем, че финалната линия за този етап на нашата съвместна операциясе приближава с все по-голяма скорост. Скоро ще можете да преминете към следващата фаза на нашата мисия, гордо знаещи, че сте изпълнили вашите задължения по най-добрия начин според възможностите си, когато сте полагали основата, канавата за много промени, които ще върнат хармонията на този свят и щастие на сърцата на тези, които
наричат тази планета свой дом и кито не са преживели такава радост еони време.

Ние сме Галактическа Федерация на Светлината.
 
Предадено чрез Грег Гайлс.Website: ascensionearth2012.blogspot.com/


Translator:Diana

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ASHTAR

2012