text

We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

петък, 29 юни 2012 г.

28.06.2012г.

Съобщение от Галактическата Федерация на Светлината 6/28/12 "Отключване карантина на Земята"


Не гледайте на проявленията на живот извън рамките на 3-тото измерение като проявления на живот, които наподобяват вашите човешки тела и вашите духовни същности , защото това не винаги е така, ще ви кажем, че не е твърде често така. Има много съзнателни и без-съзнателни същества в необятното космическо пространство и многобройните измерения на съществуването. Има такива същества и същности, които въобще не наподобяват човешките същности, по никакъв начин, което включва тяхната външна обвивка, както и вътрешното им съдържание, също и тяхната духовна, емоционална и психическа структура на тяхното същество и същност.

Тук във вашия свят има смесица от същества, които са сходни помежду си и такива, които се различават едно от друго. Съществата, които са различни от нашите братя и сестри с човешки облик са такива, които не принадлежат на този свят, защото те не са от тук и не са достинали подхоящо осъществяване на духовно, умствено и емоционално развитие, за да достигнат до тук. Тези същества са стигнали до тук, като са минали по прекия път, същия този пряк път, който ние чрез нашата мисия ще коригираме. Такова е нашето намерение, ефективно да изпратим тези същества обратно там, от където са дошли и към кийто те принадлежат от много, много еони време. Те бяха допуснати да живеят тук, на вашата планета, по приумица на механизмите, които управляват вашия физически план, но те са извършили протъпка с това, което ваша земя.


Тези същества, не са се научили да се отнасят към другите с уважение и доброта, любов, грижа и съпричастност. Не са научили добродетелите милоат, прошка и милосърдие. Те на разбират какво означава да бъдеш член на една общност и какви отговорности този дар предлага за всеки. Те са взели твърде много за  даденост, и това поведение е съвсем естествено за тях, тъй като те не са си научили уроците, които биха им дали възможност за такива дарове. Всички дарове трябва да се заслужат, а те трябва да бъдат спечелени чрез опит и изпитание, трудност и борба, и уроци, предназначени да ги научат и да ги доведат до висшето добро и до най-доброто в едно отделно живо същество.


Ние, Галактическата Федерация на Светлината, открихме проблем тук преди много еони и предприехме бързи и съответни мерки да поставим под карантина цялата тази планета, които да не позволят на тези същества да се разпространят в другите светове, които съществуват в същото измерение, като Земята. Тази карантина е в сила от много еони време, много по дълго, отколкото повече от вас могат да осъзнаят, че тук на тази планета са процъфтявали цивилизации. Ще ви кажем, че е имало цивилизации на тази планета връщайки се назад стотици хиляди от ваши

 те години, не само няколко хиляди години от вашите Шумерски и Египетски цивилизации насам, които мнозина днес погрешно си мислят, че са началото на цивилизацията тук, на тази планета. Това едва ли е примерът, за ваши цивилизации които са процъфтявали във вашите Месопотамски региони, че са дошли значително по късно на сцената на тази планета.

Имало е толкова дълго цивилизации на тази планета, че много от тези, кото са я наричали свой дом във миналото, вече са „завършили” в по високите измерения и са сега жители на Плеядите, на Сириус, на Арктур, или жители на някои от многото различни звездни системи и дори на различни галактики, както и вие ще направите. Тези същества, които преди са наричали Земята свой дом, и които със сигурност можете да наречете свои братя и сестри, сега отново са тук с вас. Точно в този момент те са с нас, като членове на организацията на Галактическата Федерация на Светлината. Това наистина е едно завръщане у дома за тези същества, тъй като Земята не е нова планета за тях, това е техният фамилен дом. Те са живели тук в продължение на много животи, изучавайки уроците и преживявайки изпитанията, което ги доведе до завършването на тяхното висше обучение и духовната мъдрост, която им предостави свободата да наричат по висшите измерения свой дом.


Ето как работи всичко, не се допускат никакви преки пътища. Всички същества, които са членове на нашата организация, са си спечелили правото да съществуват в границите на по високите измерения и после са си спечелили правото да бъдат членове на нашата организация. Те не са използвали никакви преки пътища и ако лично се срещнете със съществата, които са членове на нашата организация, ще се уверите, че те са много напреднали същества, напълно развити в най-различни области. Никога няма да имате каквито и да е притеснения по отношение на вашата безопастност или доброто си физическо състояние когато говорите или работите със същество от по-висше измерение и същество от нашата организация. Бихме желали винаги да помните това, също бихме желали да останете сърдечни и учтиви, през цялото време и да покажете респект към всички същества, които ще срещнете, точно както и те ще покажат уважение към вас.


Не искаме вие, нашите братя и сестри да се засягате от благоволението, протегнато към вас, изразявайки страх от някое от същестата, които са членове на нашата организация и които ще стещнете, просто защото не изглеждат така, както вие изглеждате. Не всички същества могат да избират своите лични форми и не всичи са „израстнали” в човешки форми, както вие ще направите. Молим ви, винаги помнете това, и ние сме твърде уверени, че ще дадете най-доброто от себе си, за да проявите своето най-добро поведение през цялото време и да покажете на съществата от цялата вселена колко е напреднал вече човешкия вид, от времето идвахме до тук преди много еони.


Стигнали сте до тук индивидуално и като колектив и сте го постигнали в един много кратък период. Това е едно доста зашеметяващо и бурно развитие, и много светове са изпратили представители тук, да ви изучават и да разберат как просто успяхте да израстете толкова много, в една толкова кратка времева рамка. Много светове в тази вселена се възхищават на вашето постижение и ние ви казваме на всички вас, които сте от човешкото семейство „Свършихте си добре работата и можете да се гордеете с това, колко далеч сте стигнали и това което сте пости

 гнали заедно.” Ние скоро ще бъдем с вас и ще обсъдим по детайлно всички подробности около вашето пътуване и какво ви е струвало то, за да стигнете до това ниво, на което се намирате в момента. Ние знаем, че доста от вас ще бъдат много изненадани от това, което са преживяли и всичките невероятни преживявания, които са имали и които са ви направили силни, смели и умни същества, каквито сте вие днес.

До тогава, помнете едно, че вие всички стигнахте толкова далеч и го постигнахте всички заедно, и тази ваша задружност ви позволи на всички вас да станете това, което сте днес. Както вече ви казахме, не съществуват преки пътища и никой от вас, наши братя и сестри от човешкото семейство, не се е възползвал от преките пътища, и всички вие заслужавате признание за вашето постижение, и всичко, което сте осъществили за да стигнете до този момент, на прага на нови, невероятни и славни приключения.


Ние сме вашите галактически и всеобщи братя и сестри от Галактическата Федерация на ветлината.


Както е предадено от Грег Гайлс

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/


Translator:Svetlana

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ASHTAR

2012