text

We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

вторник, 26 юни 2012 г.

24.06.2012г.


Съобщение от Галактическата Федерация на Светлината 6/24/12 „Това са нашите кораби в Небето Ви“

 

Ние ще бъдем у дома съвсем скоро. Времето на отлитането ни не е сега и това е важното нещо, което трябва да се определи, тъй като винаги е най-важно да се пази, каквото е пред вас тук, в чинията ви и нищо друго, защото така се случват нещата. Ние все още иамме много работа да вършим и е важно, че тези от вас, които ще отговарят за тези проекти, да пазят важното и текущата задача най-отпред в пробуждащото ви се съзнание. Не е време за празно мечтаене за това какво ще бъде в дните занапред, защото обработката на тази мисъл не благоприятства мислите и действията, които са жизненоважни за успешното изпълнение на задачата пред вас днес.

Това, което е важно сега, е което ви се представя в сегашния момент, нищо друго не е важно, защото нищо друго не е реално. Не вашето минало е това, което е истинско, нито вашето бъдеще е реално, само представящото ви се сега, в този момент, е реално. Разбирате ли това? Разбирате ли, че вие не можете да се върнете назад и не можете да се придвижите напред, вие можете единствено да съществувате вътре в сегашния момент и сегашният момент ви прозовава за вашето абсолютно пълно внимание, да изпълните работата си, която ще ви доведе до успешно ре-обединяване с нас, вашите съотборници, чиито усилия ние виждаме като крайно необходими да ви съдействаме да изпълните тези задачи, които ще ви позволят да преминете колкото се може по-гладко напред.

Отново, ние не желаем вие да мислите за това, какво е напред, защото тов ае губене на вашата енергия, която е толкова ценна именно в този конкретен момент. Ние желаем за вас да изразходвате вашата енергия, за да съборите тази единствена плочка от доминото, която е точно пред лицето ви в точно този момент. Това домино е онази стена, която стои между вас, хората от Земята, и нас, вашите съотборници от Галактическата Федерация нба Светлината. Ние желаем да съборим това домино. Ние искаме да съборим тази стена. Ние желаем да започнем да работим с вас по много проекти, които смятаме за много необходими за сигурността и добруването на много от вашите поселения, които живеят в местности, които ние сме разпознали като местности, които ще поемат основния удар от престоящото много скоро покачване нивото на водите вследствие на разместванията на тектоничните плочи, центрирани дълбоко вътре във вашата земя. Поради преместването на тези тектонични плочи, дължащо се на напускането на 3-мерната подкрепа от планетата ви, ще има енергии, освободени в етерите на тази вселена. Нищо от това, от което вашата планета се отърсва, няма да се похаби, защото всичко ще бъде рециклирано в тази вселена, енергии, които трябва да бъдат използвани отново като глина за моделиране (оформяне) на творение.

Помогнете ни да положим основите, които ще ни позволят да започнем да работим с вас чрез продължаване на разпространението на вашето разбиране на нашето присъствие тук и защо ние сме пропътували пътя до вашата планета. Ние правим големи крачки в това отношение и ви казваме да не забавяте усилията си сега, а да натиснете по-силно, защото сте почти стигнали и сега ние можем да предвкусим деня, когато ще можем да докараме много от нашите кораби по-близо до вашата повърхност и да започнем първите етапи от наемането на онези от вас, които са показали готовност да работят с нас и да свършат работата, която е извънмерно необходима във вашия свят. Ние бяхме заети да компилираме списъците с всички онези, които са изразили интерес да работят с нас и които също така са показали добро отношение към работата и отношение към другите, с които взаимодействат.

Ние няма да се пазарим за нашите съкровища, да кажем, с онези от вас, които са показали липса на респект и основно разбиране на правата на другите за свободна воля и свобода на изразяването. Онези от вас, които са показали, че още не са научили тези добродетели, няма да бъдат избрани да работят с нас нито пряко, нито непряко. Това е начинът, по който трабва да бъде, защото ние чувстваме, че е необходимо да се осигури мирна, безопасна и продуктивна работна среда. Каквото ние правим тук, не е детска игра и не е времето да онези, които не са достигнали основното разбиране как да се отнасят и как да действат един спрямо друг, да научат тези основни неща, принципи, които биха могли да научат много отдавна в техните текущи животи или дори през многото си предишни инкарнации.

Ние не сме тук да отглеждаме и учим на тези съвсем начални основни правила на поведение и държание. Ние сме тук по много по-възвишени причини и нямаме време и не можем да си позволим лукса да пре-подготвяме някои личности, които може да искат да работят с нас, но не са показали тенденция да работят добре с другите и не са положили усилие да покажат учтивост и уважение към чуждата гледна точка или чувства. Ние чувстваме, че ще има разочаровани от научаването, че няма да бъдат избрани да работят с нас въз основа на тези условия, макар, че ние усещаме дълбоко вътре, че те ще разберат и, вероятно, това ще бъде катализаторът за тях да започнат вътрешна работа върху себе си и да осъзнаят вътрешната добродетел преди да обърнат енергиите си наавън да поправят околната среда на техния външен свят. Това е правилният ред на работа, тъй като човек трябва да изгради решително да конструира собствената си къща, преди да предложи услугите и средствата си да гради тази на съседа.

Надяваме се, че всички вие, които ще бъдете засегнати от нашето решение да не работим с някои от вас, основано на отношението или поведението, показани през вашите социални мрежи в интернет, разбирате, че това не е нещо лично, защото това решение е било взето в името на нашата мисия, която е в името на нашия Създател и ние не можем да оставим нищо да застраши нашата работа заедно и пълното и успешно завършване на всяка област от операцията, независимо колко е голяма или колко е малка, защото всяко парченце е жизненоважно за укрепването на къщата, която строим и която е вашият бъдещ планетен дом.

Помогнете ни да започнем обновителниа проект на вашия дом. Вземете инструментите си, те са точно пред пръстите ви и се захващайте за работа. Забийте първия пирон в дървото днес чрез споделяне на някои видео-клипове за това, което трябва да стане ясно за онези, които желаят да видят, че това, което виждат да лети в небето си, са нашите кораби, както за умовете, които са отворени, ще бъде ясно, че ние не сме птици, не сме игра на светлината и не сме плод на въображението на твърде развинтени умове. Ние сме тук с нашите кораби и показваме присъствието на голяма част от вашия свят и ви молим за вашата помощ, за да дадем доказателство за това, да видят онези, които имат желание да видят. Това е всичко, което ви молим да направите сега. Ще има много повече работа да се върши щом бъдат положени основите и ние ви молим да се фокусирате върху тази дребна работа и само върху нея сега, защото тя е единственото, което има значение сега за вас и за нас и за нашата мисия в любов и служене на нашия Създател, на вас и взаимно.

Ние сме вашите същзници във вашите небеса. Ние сме Галактическата Федерация на Светлината.Както е прието от Грег Гайлс

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ASHTAR

2012