text

We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

петък, 22 юни 2012 г.

20.06.2012г.

Съобщение от Командването Ащар 6/20/12 „2012: Възможност чрез предизвикателство“
 

Предвидено е да има още доказателства за вас, че ние работим с вас в сегашните времена и че заедно ние се придвижваме напред. Сега е времето, в което ние бихме желали да ви обясним какво изисква нашата мисия по-нататък. Нашата мисия изисква съвместна работа с вас, нашите братя и сестри от вашата планета, които ние имаме чувството, че можете да спечелите от нашето подпомагане по много начини и в някои области, които ние виждаме като жизнено важни за здравето и добруването на вашата планета и вашите хора. Ще дойде ден във вашето близко бъдеще, когато вашата планета ще преживее събития, които могат да бъдат описани като бурни, събития, които ще поставят на изпитания вашите хора и те ще трябва да ги преодолеят.


Вие може да пожелаете да не гледате на тях като на чисто природни действия, а да изберете да ги разглеждате като събития, които ви се представят, за да можете вие, като индивидуалности и като колектив (цяло) да намерите разрешение вътре в себе си, да преодолеете тези препятствия, поставени пред вас от ръцете на Божествеността, която ви обича и желае вие да потърсите и да намерите вашите висши Аз-ове, висшето добро и висшата цел (предназначение). Сега гледате ли с различни очи на това? Сега виждате ли, че това, което ви се представи, не е недоразумение с неконтролиран произход, а е внимателно проектирано и дирижирано събитие за вашето по-голямо добро. Ето така ние бихме предпочели вие да гледате на дните занапред, които ще преживеете, но ще оставим вие да изберете за себе си как желаете да гледате и как желаете да преживеете тези дни. 

Ние, вашите приятели от по-високи измерения и вашето семейство от командването Ащар, ви говорим сега в любов и служене на нашия Създател, на тази славна възхитителна вселена. Ние не ви говорим сега за някакви наши цели, а само за да служим на нашия Създател и да служим на вас, нашите братя и сестри. Това, което ние получаваме от всичко това е да открием за нас просто какво ние сме направили и какво сме способни да извършим, когато, заедно си поставим известни цели и известни резултати през проявлението на нашите съзидателни мисли и съзидателни усилия. Това е, което лежи в сърцето на цялото това начинание и причината ние всички да сме тук в това време, на тази малка планета, далеч от централното слънце на тази галактика, която е много далеч от централното слънце на тази вселена.

Всички ние сме дошли тук, на това посещение на място, заедно и нашият план е да си отидем всички заедно, когато нашата работа тук е завършена. Ще има такива, които ще наричат тази планета техен дом, макар, че много от нашите съратници ще се върнат с нас там, където наричаме свой дом. Преди да настъпи този ден, естествено, ние имаме работа да вършим. Ние сме си планирали, което включва и вас, разбира се, предизвикателства, препятствия и уроци за учене в този свят и твърдо възнамеряваме да се оползотворим тази превъзходна многопластова възможност до края на огромния й потенциал преди този прозорец да се затвори за всички нас.

За нас да изпозлваме нашата власт (сили) да влезем и завършим всичко това за вас би било също така и да го завършим за нас и да пропилеем тази възможност всички ние да израстем и да увеличим силата на съществуването си и да усилим връзката между нас – защо бихме направили това? Защо бихме влезли в кое да е друго време преди, когато е трябвало и да разрушим по какъвто и да е начин тази възможност за всички нас , която е била създадена от всички нас преди толкова много еони? Ние не желаем да правим това и не бихме разбрали, ако има такива от вас, които биха пожлеали да направят това, ако сте разбрали изцяло за какво е тази божествена мисия и защо е била създадена, на първо място. Опитайте да разберете това и опитайте да разберете, че ние не можем да разгласим всичко това, че за вас не е време да научите за всичко, свързано с нашия проект тук. Доверете се на вселената, имайте вяра във вашия Създател и имайте вяра в членовете на вашето семейство и вашите приятели от по-високите измерения, че за вас е по-добре да не знаете всичко, което някои от вас толкова се упорито се опитват да си представят.

Тези неща, които ние ще наричаме „тайни засега“, не са ви необходими, за да изпълните това, заради което сте дошли тук и, в много случаи, научаването на тайните преждевременно би било пагубно (вредно) за вашите мисии и за вашите възможности тук. Ние желаем за вас, обични, да получите всичко, което можете, от тази великолепна възможност тук, на планетата, която наричате Земя, и желаем да направим всичко, което е във възможностите ни, за да го направите и да пожънете ползите (плодовете) и да получите всички награди за вашата тежка работа през етапите на планиране и през етапите на прилагане на нашата божествена мисия в служене на нашия Създател и взаимно между нас.

Ще дойде ден и то ще е скоро, особено в светлината на това колко дълго всички вие сте на вашите индивидуални пътешествия, когато всички тайни и всички подробности на нашата цел на съществуване ще ви бъдат напълно разбулени и тогава ще дойде ден, когато вие напълно ще си спомните, че вие и ние заедно сме планирали всичко, което вие сега преживявате, негативно или позитивно, защото всеки опит (преживяване) ще ви донесе уроци, които ще ви помогнат да откриете вашата по-висша цел (предназначение) и вашето висше Аз и това е решителната цел на вашата мисия, да откриете кое сте наистина и какво лежи в сърцето на създанието, което винаги сте били.

Това е славно време, това е красиво време, това е предизвикателно време, това е, в известен смисъл, време на болка, но, във всеки случай, е време да работим заедно, да противостоим на всяко изкушение да се откажем, да търсим и намерим методи и начини и широки пътища да преборим и победим всикчи предизвикателства, пречки и трудности пред нас. За това е това време и за нищо друго. Моля, разберете това и моля имайте го пред вид във всеки един момент на всеки един ден, защото тези дни са много, много кратки и много, много малко за вас сега и както много от вас са установили, тези дни отминават с все по-бърза крачка. Няма да ви се предостави възможност като тази много дълги години, ако изобщо някога се случи, в тази вселена и само вие я притежавате за вас да изцедите всяка капка от възхитително вкусния нектар на възможността.

Ние сме тук с вас, ние винаги сме били тук с вас, въпреки, че през част от нашата мисия ние умишлено останахме скрити от погледа ви, но това се променя малко по малко, защото ние ви се представяме отново, на вас – нашите приятели и нашето семейство от много отдавна. Ние чакаме с такова нетърпение отново да се обединим с вас, обични братя и обични сестри и да ви припомним, че не ви остават много стъпки да достигнете съкровищницата на всичко, което сте дошли тук да откриете, да достигнете, да държите и да направите свое. Не се отказвайте сега. Не позволявайте на светлината си да угасне, не сега, след като сте изминали толкова много и ви остават само няколко крачки да минете през тази врата, която едно време беше толкова далеч и някои мислеха, че никога няма да я стигнат, но този ден наближава и не позволявайте на нищо да ви спре да видите със собствените си очи изгрева на това славно утро.

Ние ви казваме да използвате това време и да го прекарате мъдро и да започнете да се подготвяте и да подготвяте своите братя и сестри около вас за тези вероятности, които ще ви донесат предизвикателства (изпитания), кито да преодолеете, в дните, които идат. Под „изпитания“ ние имаме пред вид глобалните промени по цялата земя, които ще предизвикат земетресения, в резултат на които ще се повиши нивото на моретата, което ще причини наводнения в няколко брегови области на вашата планета. Това не е нещо, което много от вас във вашия свят не са преживявали вече и дори са свикнали с него. Тези хора, чрез опита, са изградили качества да се справят с подобни беди.

Това, което искаме, е да видим все повече от вас да развиват някой вид способност и да измислят някакъв вид план за справяне с това, което ние виждаме като неизбежни промени за земята и да се подготвите по-добре като следвате някои прости правила като избягване на паника, да не бягате от тази ситуация, да не обвинявате другите за корените на причините за тази ситуация и да не оставяте на другите да разчистват бъркотията ви. Това са някои от методите, с които много от вас са се справяли с проблеми и затруднения във вашата минала история и вие сте дошли в този свят, за да се научите да се справяте по-ефективно с трудностите по пътя ви.

За нас да встъпим и изцяло да унищожим тези обстоятелства от вашите преживявания би било да ви отнемем причината, поради която вие сте дошли тук, на първо място. Не е било лесна задача за вас да дойдете тук чрез метода на физическата инкарнация. Това е било голямо усилие за много от вас, просто да бъдат тук, живеейки и дишайки на тази планета в това време, и създаването на този сценарий за вас беше дори по-голямо предизвикателство и беше постигнато само чрез огромни усилия на толкова много индивиди и колективи през много измерения на тази вселена.  Прекарайте оставащите ви моменти тук мъдро и използвайте това време да изпълните това, за което сте дошли тук и за нищо друго, защото нищо друго сега не е важно за вас. Ще имате много време след завършване на вашия опит тук да участвате в много изкуства, хобита, забавления и минали времена, в които сега някои от вас са въвлечени и ние ви казваме, че тези интереси не са важни сега и не са това, за което сте дошли тук да преживеете.

Ние виждаме за вас чудесни нови предизвикателства и опитности, веднъж като изчистите текущите пречки, които сега стоят пред вас, и никога да не изгубвате от поглед това, всред през тъмнината има светлина и тя свети бляскаво и ние ще ви водим през вашия път до новото ви начало.

Ние сме вашето семейство от Светлина от звездите.Както е прието от Грег Гайлс
Website: ascensionearth2012.blogspot.com/


Translator:Diana


Няма коментари:

Публикуване на коментар

ASHTAR

2012