text

We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

вторник, 8 май 2012 г.

6.05.2012г.


Съобщение от Галактическата Федерация на Светлината 06.05.2012
Плеядианската група представители, които са тук в този момент да подпомогнат вашата планета и хората по време на възнесението, са били тук, и са подпомагали вашия свят в продължение на много години, те са ви упътвали до този момент от вашата история. Има много различни групи на представители тук в момента, и всички, които са тук сега, са дошли, за да подобрят благосъстоянието на вашата планета и хората. Тук вече няма групи, които да имат други цели.

Вярно е, че в определени моменти от целия период на вашата история е имало и други групи, които са били тук, не за ваше добро и във ваш интерес, а за собствен интерес, за собствените си цели, и по-доброто благосъстояние на вашата планета и хората не е влизало в тяхната политика на дневен ред. Това вече не е така, и това е много важно за хората от вашия свят, /които са започнали да четат статии и съобщения от определени източници на информация, за тези същества и за техните програми/, да разберат, че това, което те са чели, е или неистина, дезинформ ация, откровени лъжи и измислици, или фрагменти от историята на вашата планета, които вече не са фактор за настоящите събития и за вашето бъдеще.


Има най различни причини, които тези хора са избрали, за да пишат тези статии и да предават информация относно негативните същности и отрицателните сили в този момент. Някои от тези хора просто са споделили отраженията на собствените си страхове и несигурност, а някои от тях са насочили информация, която е много стара и отдавна минала и вече няма никакъв смисъл да се транспирира в този момент.


Има много начини за канализиране на информация, и някои от тези методи се отнасят за канали в информацията, която е на разположение, защото те са записани в Аналите на Времето. Това е същото, ако някой от вашия свят днес пробие от страни голяма библиотека и започне да извлича информация на случаен принцип, от началото на някои книги, после от края, и някои различни страници от средата, без определен ред. Това е, което се случва днес във вашия свят, тъй като има членове на вашето общество, които проникват в различните източници на информация и ако попаднат на нещо ново го оповестяват, като съобщение, изпратено до тях от съзнателно същество от по-високо измерение, което работи в услуга на светлината. Повтарям, това не е вярно, тъй като тези лица от вашия свят просто проникват в записаната информация, съхранявана в Аналите на Времето, които съществуват в цялата вселена и в много измерения.


Да се опитвате да извличате информация от тези библиотеки по този начин, би означавало да отидете в централен клон библиотеката в по-голям град и произволно да изберете няколко книги от различни сектори в библиотеката, от кой да е ред, после да отделите по един ред от всяка книга, да запишете тази информация и след това да затворите книгите, за да започнете отново да търсите на случайна основа за други книги в същата библиотека. Може след това да повторите този процес, извличате няколко думи или няколко изречения от всяка книга и след тов
a  споделяте информацията, която е събрана по този начин с другите, като твърдите, че е не само актуална информация, но и точна. Ето това се случва днес тук във вашия свят, тъй като има канали, които не са високо квалифицирани в тази процедура, да проникват в по-високите енергийни нива и да извличат точно знанията, които да споделят с другите.

В следващите дни, когато ще можем да работим с вас лично, ние ще ви демонстрираме как точно да се свържете и извличате информация от най-големите зали на знания, които съществуват в рамките на тази вселена. Ние изцяло ще ви обучим за правилните методи на проникване в тези енергии и как е правилно и точно да се извлича и съпоставя информацията, получена по този начин.

 В съвременната ви история, има много от вас, които се учат може би за първи път, как да канализират енергията в рамките на сегашното измерение и дори от по-високите нива, и ние сме много доволни да видим как те полагат искрени усилия, за да усвоят това изкуство и работят усърдно, за да усъвършенстват на уменията си. Но ви казваме, че засега, повечето от вас, които се опитват да канализират информация по този начин все още са на ниво начинаещи и имат много да учат и нямат натрупан опит, те тепърва ще се утвърждават, преди да започнат да споделят тази информация с други. Като започнат да извличат действителна, точна информация, от съзнателни същества от по-високи измерения, която да споделят с вас, в интерес на всички.

Но сега, тези от вас, които получават информация, която всъщност произтича от напълно осъзнати същества, от висшите измерения, които имат хуманно отношение към канала, вашата планета и хората, като основание и мотивация за работата която  те вършат. Малцина от вас получават такава информация по този начин, по-малко отколкото се появяват, и ние искаме и можем да ви предоставим списък на тези, чиято работа е достойна за четене и тези, чиято работа не е, но в този момент е желателно вие да използвате силата на интуицията и проницателността си  ¸ самостоятелно да правите своите заключения като изберете за себе си тези съобщения, които ще следвате и ще се ръководите по тях през следващите дни.


Има много начини и ние усещаме, че вие можете да се справите с тази задача и да получите ясни и по-точни прозрения кои съобщения, произлизат от едно напълно осъзнато същество, от висшите нива на светлина, и кое съобщение е парчета от откъслечна информация от различни източници в цялата тази вселена. Смятаме, че това е талант, който си заслужава обучението и си струва, и ние насърчаваме всички ви, да чувствате вибрациите на думите, като четете отделно и в тяхната цялост. Нека тези думи, изречения, фрази и цялостното усещане на съобщението, да докосват струната във вас, и да слушате и чувствате записаните мелодии, които те излъчват. Дали има чувствена и красива мелодия, богата на възвишена любов и светлина, или са постни бележки, на изтръгнат ритъм и изпълва душата ви и вашето същество с дисхармония и дисонанс?


Ние ви казваме, вслушвайте се в тези мелодии, който откликват във вас, докато четете думите пред себе си и правете съзнателен избор, дали да вярвате на тези думи защото изразяват истината, или да схващате фалша в тях. Ако ги чувствате,  да се леят емоционално и духовно, като прекрасно замислен и изпълнен концерт или опера може да продължите, защото така звучи оркестъра на съществата от висшите измерения, които се представят пред вас изпълнени с любов и светлина. Ние ви казваме да се насладите на тези изпълнения, защото те са подарък от любов към вас, и нека музиката се лее за да ви издигне и ви отведе към красота и хармония.


Ние сме от Галактическата Федерация на Светлината.

Предадено чрез Грег Гайлс
Translator:Svetlana

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ASHTAR

2012