text

We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

четвъртък, 24 май 2012 г.

23.05.2012г.

Съобщение от командването Аштар 5/23/12
Има известно ниво на разбиране, което човешката раса още не е постигнала.  Това е онова ниво, на което нова идея или концепция започват да се проявяват в умовете ви и по този начин - и в обществата ви. Ние, Командването Аштар, сеем светове с по-висока осъзнатост, за да занесем до тях нови идеи за разширено съзнание, които да им подпомогнат да започнат да създават системи, които са по-балансирани с хармонията на дадена планета и всички населяващи я същества.
Много от тези идеи са отбягвани от вашия настоящ дом. Тези идеи са осмивани и са им  отказани всички средства на адекватност или поне размисъл или проучване. Тези напреднали концепции са отхвърлени като вода след къпане, предимно поради схематизирането им във вашия свят, който печели много от старите системи, отживелите системи, които са и са били толкова много години. Тези отживели и архаични системи са отживели приложимостта си. Те нямат място днес във вашия свят и отдавна нямат място.  време е обществото ви да направи голяма крачка напред, което ще му позволи поне да стъпи там, където трябваше да е още преди много години.

Ние не сме тук, за да ви помогнем да катапултирате вашето общество и вашия начин на живот в бъдещето. Тук сме, за да споделим с вас даровете, които са ваши и са били ваши от векове. Тези дарове можеха да бъдат ваши много отдавна и биха предотвратили много от изпитанията, страданията и болката за толкова много от вашия свят, който е изстрадал толкова много под деспотичното тегло на тези стари системи на дисбаланс, несправедливост и нечестност, които са породени и наложени от безскрупулните умове, които са мотивирани само от алчност. Ние възнамеряваме вие да прекратите всичко това, но вие сте тези, които, като колективно общество, трябва да направите този избор. Ние не можем да натрапим на тези системи и на вас нашия начин на живот, защото ние нямаме право да принуждаваме към начин на живот никого.


Ние желаем вие да разберете това много ясно, тъй като мнозина от вашия свят днес се опитват да натрапват техния начин на живот на останалите. Ако всички вие успеете да разберете, че с натрапването на вашия начин на живот на другите вие застрашавате законите, които действат в тази вселена, тогава толкова много от проблемите на вашия свят биха могли да бъдат облекчени, тъй като няма да има никой, който да нарушава желанието и живота на друг.  Вашите правосъдни системи биха станали реликви от миналото ви, тъй като повече не биха били необходими, тъй като свещените права на другия не биха били пповече застрашавани по никакъв начин, или форма, само ако всеки от вас би научил  да почита и уважава свещеното пространство на другия. Ние желаем чрез нашите усилия тук да ви покажем колко важно правило на закона е това и колко от нас, в по-високите измерения на тази вселена почитат и уважават този закон  и свещените права на всяко отделно същество из нея.


Затова ние не и не можем да приложим нашата система във вашия свят без вашата колективна покана и участие. Ние чувстваме, че тези системи биха били от огромна полза за вашите общества и ще 
ви обясним в пълни подробности какво включват тези системим какво ще ви струва да ги изпълните (претворите в живо дело), какво ще ви струва да ги задвижите безопасно и ефективно и какви облаги всяка от тях ще донесе на гражданите на вашата планета. В това време, ако граджданите на вашата планета колективно ни дадат вашето разрешение, ние ще започнем да осъществяваме всяка система, за която сме се договорили и която е приветствана от вашите хора. Това е, което ще направим за вас и няма да го направим без вашето съгласие.
В това време ние виждаме толкова много системи, които са разрушени и системи, които, на първо място, никога не би трябвало да бъдат създавани. Списъкът е дълъг и не е лесна задача да се премахен всяка една от тези системи, заменяйки я с нова, която в най-често би била много по-сложна, но и едновременно много по-проста за управление и опериране. Някои от тези системи са с много големи възможности (от много широки компетенции), че би отнело години, дори десетилетия да се осъществят изцяло във вашето общество.
Ние имаме много високо тренирани технически лица, конструктори и плановици във всяко поле от тези системи, които биха били ценни за вашето общество. Позволете ни, когато дойде времето, да обясним в подробности кои системи имаме чувството, че трябва да се премахнат от вашия свят, кои системи имаме чувството, че изискват да бъдат приведени към текущите методологии и технологии. Позволението да направим това представяне пред вас е първата крачка и ние с нетърпение очакваме да напрвим това представяне за вас, защото сме сигурни, че много от вас лесно ще видят достойнствата от такъв напредък в начина, по който функционират много от вашите системи, ако не и всички.


Крайния продукт за вашето общество ще бъде системи, които не замърсяват вашия въздух, вашите морета, вашата земя или вашите дробове и които носят положителни резултати много над сегашното действие на сегашните ви системи. Много от тези нови системи, които ние ще споделим с вас, са самоподдържащи се и самодвижещи се, което означава, че те ще работят ефективно без да е нужно да се прилага голямо човешко усилие. Ще ви обясним повече за тези технологии, когато можем да говорим с вас по-лично и се ангажираме с вас чрез наши презентации пред вашите учени и хората, които планират вашите градове и по-глобални неща. Сега е по-добре да се фокусираме върху най-близките неща, което ще ни доведе до възможности да направим тези и други презентации пред вас.
Както се казва тук във вашия свят, не трябва да поставяме каруцата пред коня. Да почнем отначало и бихме искали колкото е възможно повече от вас да се фокусират единствено върху всяка индивидуална задача, която ви се представя в много специфичен ред. (последователност). Такова огромно прахосване на концентрация е да разсейвате мислите си и енергиите си в толкова много различни области, когато това не ви води никъде. Вие трябва да се фокусирате отделните задачи една по една и да фокусирате енергията си само върху тази задача, и върху никоя друга, и по този начин  ще получите резултат много по-бързо.  Ние виждаме толкова много от вас, изпълняващи толкова много задачи едновременно през деня и така ние виждаме дни, седмици и дори месеци да си минават без дори една от  тези задачи да бъде довършена успешно. Ние желаем вие да разберете по-добре мощта на вашата фокусирана енергия и какви резултати можете да постигнете чрез концентриране върху задачите си една по една.

Ние разбираме, че много от вас имате работа и семейства, които изискват големи части от вашето фокусиране и енергия, разбираме също, че имате много малка възможност за избор в тази област. Ние просто искаме да се фокусирате върху други задачи, които са може би основни, но могат да се организират (подредят) така, че да се фокусирате върху тях една по една (не едновременно, т.е. да се разсейвате - б.пр.) Това е, върху което искаме от вас да се фокусирате днес.Фокусирайте се върху подреждането на задачите, които имате да изпълните в живота си в една права линия, или като го напишете на лист хартия, или в ума си. Изберете дребна ежедневна работа или назначение (служба), което е най-важно да се завърши първо и тогава  изхвърлете от ума си всички останали задачи, които са след него в реда.  Блокирайте ги, изключете ги от ума си засега и се фокусирайте върху тази единствена задача и не отмествайте вниманието си от нея, докато не я завършите успешно.

Ние знаем, че вие можете да направите това и знаем, че ще бъдете доста изненадани, дори удивени, колко бързо и ефективно можете да свършвате всяка задача в тази дълга редица от задачи, която трябва да бъде изпълнена. Ние ви желаем голям успех в това и очакваме с нетърпение да видим големите резултати от прилагането на тази техника към вашия дълъг списък от дребни досадни ежедневни занимания.
Ние сме вашето семейство на Светлината от звездите. 

Предадено от Грег Гайлс

Website: ascensionearth2012.blogspot.com/


Translator:Diana

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ASHTAR

2012