text

We ask those of you who speak out against us where is your evidence of our ulterior motives, of our supposed negative, dark or evil presence? Where has any of this been written? Where has this information come from to begin with? Who is creating this false impression of us and what have they got to gain from frightening you into not accepting our assistance and welcoming us here to begin our many projects with you? Who would gain from your refusal to accept our assistance? This is the question we would like you to think about and think about long and hard day as you read these words, as there are those of your world who will benefit greatly from your refusal to accept our assistance and we would just like you to think about who it is these individuals are before you so freely and easily repeat their words, echoing them throughout your online communities for all ears to hear these lies and this propaganda. - GFL through Greg Giles

четвъртък, 23 февруари 2012 г.

23.02.2012


ЗА ДЕЦАТА, ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ И ВЪЗНЕСЕНИЕТО 23.02.2012Много хора са силно обезпокоени в този момент дали техните деца и техните домашни любимци ще се възнесат в по-високите измерения, когато човечеството достигне връхната точка на големия преход. Нека най-напред да стане ясно за всички, че тези, които са избрали да се издигнат, било съзнателно или несъзнателно при настоящото си въплъщение, няма да изчезнат от тази земя, за да се материализират на нова 5-измерна Земя, а цялата ви планета се възнася заедно с вас, по вече описания безопасен план. Всички тези, които искат да се издигнат в по-високо измерение на енергийно ниво трябва само да го пожелаят. При този избор, нашите ангели, нашите водачи, Планетата и Духовните Семейства ще ви помогнат за реализирането на вашето желание.

Няма причина да се безпокоите за вашите подрастващи, и домашните си любимци, тъй като те вече са многоизмерни същества и като такива те още преди това въплъщение са дали заявки как и къде ще направят прехода си. Вашите деца,

които са се въплътили, за да бъдат тук в този момент, са избрани настойници на новата Земя в петото измерение, тъй като тези специални души са се изявили като достойни за тази свята задача. Вече е доказано, че 100% от вашите деца, родени в рамките на последните 20 години са или индиго или кристални или многоцветни деца, защото по-високата честота, която притежават тези души, е необходима за подпомагане на вашата планета по време на възнесението.

Вашите домашни любимци са също многоизмерни същества, които са се въплътили при вас на Земята, да ви правят компания през вашето понякога привидно самотно пътуване. Те също носят със себе си високи вибрации като част от своята мисия в служба на Земята и човечеството в този момент. И ако някой поиска някакво материално доказателство за това, просто трябва да осъзнаете, че тъй като сте в 3-то измерение, едно от най-големите ви предизвикателства е да овладеете духовната сила на безусловната любов и въпреки че много може да претендират, че са до стигнали до това разбиране, ние трябва да бъдем откровени с вас и да ви кажем, че вие като човешки същества сте създали много условия на вашата любов, това не можем да ви го отречем. "Аз ще те обичам само ако и ти ме обичаш; Аз ще те обичам само ако ми бъдеш верен; Аз ще те обичам само ако те намирам за привлекателна; и Аз ще те обичам само ако имаш достатъчно пари за мен", са само някои от условията, които вие поставяте на вашата любов един към друг, но запитайте се какви условия ви дават вашите космати приятели за тяхната любов към вас? Без значение как ги третирате или дори малтретирате, вашите верни другарчета винаги ще ви обичат безусловно, тъй като те вече са усвоили тази духовна сила. Даже някои, дори стигат до дотам да казват, че домашните ви любимци са маловажни, за много от вас.

Така че няма причина за безпокойство, вашите подрастващи, и вашите верни другари ще останат до вас, понеже всички заедно се издигате в по-високите сфери на тази вселена, защото тяхното възнесение вече е уредено.

Предадено чрез Грег Гайлс


Website: ascensionearth2012.blogspot.com/
Translator: Светлана
  

Няма коментари:

Публикуване на коментар

ASHTAR

2012